Lokalisering

Oppstart av planarbeid for "Skrolsvik turist- og fritidsanlegg" i Tranøy kommune

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Skrolsvik turist- og fritidsanlegg i Tranøy kommune. PlanID 1927201906.

Området er på om lag 100 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og frilufsformål.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 30.06.2019. Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger. Forslagsstiller er Gunnar M. Torgersen.

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til kommunen. Det vil bli invitert til samrådsmøte under planarbeidet etter behov.

Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.