Oppstart av planarbeid for «Refsnes hyttefelt» i Tranøy kommune

Oppstart av planarbeid for «Refsnes hyttefelt» i Tranøy kommune

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeidet med utarbeiding av privat forslag til detaljreguleringsplan for "REFSNES HYTTEFELT" i Tranøy kommune. Forslagsstiller er Refsnes gård Sissel Katrine Hole.

Området er på om lag 180 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, veg og frilufsformål.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15.06.2019. Kontaktperson er Marion Carstensen Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger. 

Oppstartvarsel og plandokumenter legges ut på www.aktør.no/aktor-prosjektering.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Tranøy kommune. Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.